Back to top

Koniec wsparcia dla PHP 5.5 oraz PHP 5.6

Już za nie długo nastąpi zakończenie pełnego wsparcia dla PHP 5.5 oraz PHP 5.6

Każda gałąź wydanie PHP jest w pełni obsługiwana przez dwa lata od jej pierwszego stabilnego wydania. W tym okresie błędy oraz problemy związane z zabezpieczeniami, które zostają zgłoszone są stale usuwane wraz z regularnymi wydaniami pośrednimi.

Po upływie tego dwuletniego okresu aktywnego wsparcia, każda gałąź jest jeszcze wspierana jeszcze przez kolejny rok tylko w kwestiach krytycznych bezpieczeństwa. Komunikaty w tym okresie są wykonane na miarę potrzeb: może być wiele komunikatów lub brak, w zależności od liczby raportów.

Gdy trzy lata wsparcia są zakończone, dane wydanie PHP osiągnie kres życia i nie będzie już obsługiwana.

Php tabela wsparcia
Branch Data wprowadzenia Aktywne wsparcie Wsparcie ogólne dla bezpieczeństwa
PHP 5.5

20 Maj 2013

10 Czerwiec 2015

10 Czerwiec 2016

PHP 5.6

28 Lipiec 2014

31 Grudzień 2016

31 Grudzień 2018

PHP 7.0

3 Grudzień 2015

3 Grudzień 2017

3 Grudzień 2018

 

Nowe wydanie niesie ze sobą wiele nowości i zapewne padną pytania

"dlaczego to nie działa"

dlatego warto mieć na uwadze nowości...

Nie wątpliwie najlepsza zmianą jaką większość użykownikow końcowych powinna odczuć to wydajność.

Za niedługo zobaczymy :)

 

 

 

Polski
FiveStar: 
Average: 1 (1 vote)